Zakład Dydaktyki Chemii.

Wydział Chemii

Aktualności

Zakład Dydaktyki Chemii

Od 1.09.2012 funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Chemii pełni dr hab. Maria Jolanta Korabik. Członkami zakładu są: dr hab. Alina Bieńko, dr Julia Kłak, dr Michał Kobyłka oraz doktorantki mgr Amanda Gałkowska,  mgr Michalina Kaj i mgr Daria Szeliga.  Zakład Dydaktyki Chemii dysponuje Pracownią Metodyki Nauczania Chemii, którą opiekuje się mgr Zuzanna Kruk. Kierownikiem pracowni jest dr Michał Kobyłka.

 Podstawowym zadaniem, które realizują pracownicy Zakładu, jest przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela chemii. Od wielu lat zakład współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz z nauczycielami szkół wrocławskich. W ostatnich latach w Pracowni Metodyki Nauczania Chemii odbywają się również zajęcia dla uczniów szkół, które za zgodą Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą pracownicy dydaktyczni Wydziału Chemii.

Poniżej zestawiono główne formy działalności zakładu:

1.      Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typów szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) - „modułu 3”, kierowane do studentów chemii wszystkich specjalności .

2.      Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu (dr Michał Kobyłka jest ekspertem OKE, dr Julia Kłak i dr hab. Maria Korabik są egzaminatorami OKE)

3.      Współpraca z Centralna Komisją Egzaminacyjną (dr Michał Kobyłka, dr Julia Kłak i dr hab. Maria Korabik wchodzą w skład Kolegium Arbitrażu CKE).

4.      Współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – spotkania z nauczycielami, współorganizacja konkursów chemicznych dla uczniów, np. „Zdolny Ślązak gimnazjalista”.

5.      Zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół – organizacja i prowadzenie zajęć, zgodnie z podstawą programową kształcenia chemii (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum).  Zajęcia odbywają się w Pracowni Metodyki Nauczania Chemii.

5.1Szkoła w mieście”, to projekt edukacyjny wrocławskiego magistratu, w którym od września 2012 r. uczestniczy Wydział Chemii. Jego cele to wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania. Nowy projekt związany był z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury”. Projekt „Szkoła w mieście” zakłada udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w różnych instytucjach kulturalnych stolicy Dolnego Śląska, na uczelniach oraz w centrach edukacyjnych. Na zajęciach realizowana jest podstawa programowa nauczania. Projekt finansowany jest przez Wydział Edukacji Urzędu  Miejskiego  Wrocławia.

5.2. „Warsztaty dla uczniów szkół” , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w laboratoriach wydziału. W zajęciach uczestniczą uczniowie ze szkół z miast Dolnego Śląska: Oleśnica, Lubin, Polkowice, Wałbrzych, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Brzeg Dolny, Góra, Trzebnica,  Świdnica a także z Wielkopolski – Krotoszyna oraz z województwa Łódzkiego - Wieluń. Warsztaty dla gimnazjalistów ułatwiają zrozumieć chemię, kierowane do  licealistów „Eksperyment chemiczny w zadaniach maturalnych” przygotowują do egzaminu maturalnego.

6.       Patronaty i partnerstwo edukacyjne:

6.1.  Od roku szkolnego 2014/2015 prowadzony jest projekt „Chemiczno-biologiczne partnerstwo edukacyjne” ,  wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Dolnym, Zakładami chemicznymi PCC Rokita w Brzegu Dolnym  oraz Wydziałami Chemii i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to innowacyjny projekt łączący nauczanie chemii i biologii w liceum  z Uniwersytetem oraz uwzględniający oczekiwania pracodawców. Projekt wspierany jest finansowo przez Starostwo Brzegu Dolnego oraz PCC Rokita.

6.2 Od roku szkolnego 2014/2015,  Uniwersytet Wrocławski objął patronat nad „klasę uniwersytecką”  w Gimnazjum Nr 29. Uczniowie klasy uniwersyteckiej o profilu biologiczno-chemicznym, odbywają zajęcia laboratoryjne w Pracowni Metodyki Nauczania Chemii Wydziału Chemii .

6.3. Patronat Edukacyjny nad klasą „biologiczno-chemiczną (medyczną)” I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii, Biotechnologii i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.  Opracowanie i publikacja książki „Eksperyment chemiczny w zadaniach maturalnych”, autorstwa Julia Kłak, Michał J. Kobyłka, Maria Korabik. Książka została przygotowana w porozumieniu z dyrektorami wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 r.  

 

 

 
Kadra
Dydaktyka
Dla Szkół  

 
 

 

 
   

 

 
 

© 2018 Zakład Dydaktyki Chemii