Zakład Dydaktyki Chemii

Wydział Chemii

Aktualności

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Wariant A         Wariant B

 

AKTY PRAWNE

Standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu naczyciela

 

Efekty kształcenia i Sylabusy

 

Regulamin pracowni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kadra
Dydaktyka
Dla Szkół  

 
   

 

 

 

 

 
 

© 2018 Zakład Dydaktyki Chemii