Zakład Dydaktyki Chemii.

Wydział Chemii

Aktualności

Poznawanie chemii bez realizacji doświadczeń chemicznych mija się z celem. W podstawie programowej czytamy, żechemia jest przedmiotem eksperymentalnym, dlatego położono nacisk na eksperyment chemiczny, wykonywany samodzielnie przez ucznia, bądź przez niego obserwowany1. Wśród ogólnych celów kształcenia, znajdują się wymagania dotyczące posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, planowania i przeprowadzania doświadczeń. Eksperyment chemiczny zajmuje centralne miejsce w nauczaniu chemii i to niezależnie od tego, czy zaprojektowano w danym momencie procesu edukacyjnego doświadczenia uczniowskie czy też pokazy nauczycielskie. (więcej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadra
Dydaktyka
Dla Szkół

 

 
 

© 2018 Zakład Dydaktyki Chemii