Zakład Dydaktyki Chemii

Wydział Chemii

Aktualności Zakład Dydaktyki Chemii (ZD-14)

Kierownik: dr hab. M. Korabik

Pracownicy:

dr hab. M.Korabik

dr hab. A.Bieńko

dr J.Kłak

dr M.Kobyłka

mgr M.Löffler

Pracownia Metodyki Nauczania Chemii (pok.136)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kadra
Dydaktyka
Dla Szkół  

 

 

 

 
 

© 2013 Zakład Dydaktyki Chemii